Dziedziczenie

znajdź:

Dziedziczenie-jest to proces przekazywania genów potomstwu. Następuję poprzez łączenie się rodzicielskich gamet i powstania w wyniku tego zygoty. Pierwszą teorie dziedziczności stworzył w XIX wieku Grzegorz Mendel. Została ona później rozbudowana przez Tomasza Morgana, który jest autorem chromosomowe teorii dziedziczności.

Chromosonowa teoria dziedziczności- teorie te stworzył Tomasz Morgan.

Był on amerykańskim biologiem, który badał zjawisko dziedziczności. Według tej teorii, substancja dziedziczna umieszczona jest w chromosonach. W 1910 roku, Morgan stwierdził występowanie grupy sprzężonej na chromosonach, określających płeć u muszki. To odkrycie było dowodem, że geny są ściśle związane z chromosonami. Stwierdzono, że nie wszystkie cechy dziedziczą się oddzielnie od siebie.

Są bowiem grupy cech, nierozdzielnych, trwale związanych ze sobą. Zgodnie z założeniami teorii dziedziczności z pokolenia na pokolenie organizmy przekazują swemu potomstwu jednostki dziedziczności czyli geny. Geny mają zdolność podwajania się. Nowopowstałe geny są identyczne z wyjściowymi. Geny są ułożone liniowo w odpowiednich chromosomach zajmując przy tym stałe ściśle określone miejsce tzw. „lokus”.

Allele czyli różne postacie tego samego genu znajdują się także w tych samych miejscach chromosomów homologicznych. Geny leżące blisko siebie w jednym chromosomie, blisko siebie są ze sobą sprzężone i dziedziczą się zależnie. Są mniej podatne na crossing-over, w trakcie którego może dojść do wymiany genów między chromosomami homologicznymi. Geny leżące w jednym chromosomie, daleko od siebie nie są ze sobą sprzężone i dziedziczą się niezależnie.